"Världen kan endast förändras inifrån"

-Eckhart Tolle

Medial vägledning

Vi har själva all guidning som vi behöver för att ta oss framåt i livet på absolut bästa sätt. Den finns inom oss och har alltid funnits där. För att uppfatta och ta till oss den så behöver vi vara i kontakt med vårt inre. Denna kontakt kan ibland vara

Läs vidare »

Om mig

I min värld så handlar alla problem om en obalans, inuti dig eller utanför dig och att du i princip kan åtgärda alla dessa själv. Att vara uppmärksam på när olust, irritation och smärta tar plats i livet är en indikator på att förändring måste ske på ett eller annat sätt.

Läs vidare »