"Världen kan endast förändras inifrån"

-Eckhart Tolle